Forsiden

Her Kan du følge de nyheder som IKT lægger op

Generalforsamling

Idrætsklubben Telefonen IKT

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18.april 2024 kl 19 i IKT’s lokaler

på Klingenberg i Odense

Efter generalforsamlingen er IKT vært med lidt mad og drikke

Tilmeldingen senest den 10. april til : isaksen.m@outlook.dk

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. april 2024