Dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Privatlivspolitik for Idrætsklubben Telefonen

Senest ændret den 6. august 2018

Kontaktoplysninger

IKT er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: Idrætsklubben Telefonen

Kontaktperson: Formand, næstformand og kasserer

Adresse: Egholmen 16, 5240 Odense NØ

CVR: 35161724

Telefonnr.: 24477025 Mail: isaksen.m@outlook.dk Website: www.iktfyn.dk

Vi anvender disse oplysninger om dig

Vi anvender oplysninger om dig for at kunne komme i kontakt med dig, for at kunne opkræve kontingent samt for at give dig mulighed for, at du kan tilmelde dig og deltage i relevante idrætsarrangementer og stævner udbudt af IKT, DFIF og Firmaidræt Odense. Desuden anvender vi oplysninger om dig, for at kunne give dig adgang til aktiviteter på TDC’s lokationer.

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige personoplysninger:

· Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, evt. lønnummer og fødselsdag.

Personoplysninger, der er tillagt højere grad af beskyttelse:

· Ingen

Til vores databehandling indsamler og opbevarer vi oplysninger, som du vælger at give os.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer på dit initiativ, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til dit medlemskab af IKT og/eller IKT’s jubilæumslotteri.

Når vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger, så vil vi forsat opbevare dine almindelige personoplysninger i op til 1 år. Den fortsatte opbevaring sker af hensyn opfyldelses af IKT’s vedtægter §8.

I nogle tilfælde videregiver vi dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger til relevante idrætsorganisationer i Danmark og Europa. Det gør vi uden at indhente dit samtykke hertil.

Desuden videregiver vi dine personoplysninger til TDC i tilfælde af, at der skal åbnes for mulighed for at deltage i IKT’s aktiviteter, der foregår på TDC’s lokationer.

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan have ret til at få rettet eller slettet personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Vi giver vi dig svar på din henvendelse hurtigst muligt og normalvis senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Vi optimerer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik

Vi har ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside: www.iktfyn.dk