SVØMNING – VILKÅR

Kontingent til IKT er på 20 kr. pr. måned samt 20 kr. pr. måned i ekstrakontingent til svømning.Folkepensionister og 12 ture om året betaler ikke ekstrakontingent.

Medlemskabet af svømning er personligt. Dog vil det være muligt for ægtefæller, at have en fælles profil, hvortil der kan tilføres ture og profilen vil kunne bruges af begge medlemmer. 12, 24 eller 30 ture om året er uden ekstrakontingent, hvis ægtefæller benytter samme profil.

Der er en bindings periode på 1 år hver gang der tildeles det antal klip, som er aftalt med Idrætsklubben Telefonen.

Den personlige profil med tilhørende kode, som er oprettet i Odense Idrætsparks Svømmehaller, skal oplyses til IKT for at få tildelt nye ture.

Såfremt medlemmet melder sig ud af IKT, skal der betales kontingent for den resterende periode på et år fra tildeling af ture, for at man kan beholde de resterende ture. I modsat fald vil den personlige profil blive ændret, så man ikke længere har adgang til de resterende ture.

Der udleveres 12 eller 30 ture pr. medlem pr. år. Når de tildelte ture er opbrugt, dog tidligst efter et år, kontakter medlemmet IKT for at få nye ture på profilen.

IKT registrerer dato for tildelte ture.

De tildelte ture har en gyldighed på 2 år, hvorefter Odense Idrætsparks Svømmehaller sletter ubrugte ture. Disse ture kan ikke forlænges eller refunderes.

QR koden kan bruges i alle kommunale svømmehaller i Odense. Ønskes der deltagelse i hold eller andet, som kræver ekstra betaling, er dette for medlemmets egen betaling og betales direkte til hallen.

Revideret 7. januar 2020

Erik Berendtsen mobil 40250279